FKC

Een gezond lichaam én een gezonde geest

FKC staat voor fundamentele kinesiologische communicatie. Ik volgde de opleiding tot FKC-hulpverlener bij Dr Kristien Mechelmans, die deze methode ontwikkelde.
FKC is een methode waarmee ik als FKC-hulpverlener al ‘fundamenteel kinesiologisch testend’ communiceer met het wetende deel van jou als cliënt. Het wetende deel is als het ware het niet-bewuste deel van jezelf dat toch alles weet. Het is jouw harde schijf met alle info over jou en dus ook over je klacht, je probleem,…
Als FKC-hulpverlener gebruik ik een spiertest van de pink-duim-cirkel om een ‘zwak’ of ‘sterk’ spierantwoord te krijgen. Ik test dus nooit de spier op zich, zoals een klassieke arts of kinesist doet. Wel gebruik ik het spierantwoord om aan de hand van een aantal gerichte vragen een weg te banen op zoek naar het juiste antwoord. Jouw eigen lichaam geeft immers precies aan wat klopt en wat niet, welke verstoringen er zijn en welke veranderingen er moeten gebeuren om je weer vitaal, gezond, evenwichtig en voldaan te voelen in je leven.
Met het juist gebruiken van deze techniek kan ik juist en gedetailleerd testen. Hierdoor zoek ik uit op welke domeinen de problemen zich situeren, om die dan, laag per laag, aan te pakken.

 

Een FKC-therapeut werkt steeds op 4 domeinen

Structureel

Op een zachte manier wervels, schedel, bekken, ledematen… weer in balans te brengen.

 

Biochemisch

Alle stofjes waaruit je lichaam is opgebouwd en al de chemische omzettingen die hiermee gepaard gaan.

Emotioneel

Ruimer dan het lijkt, niet alleen je emoties, maar ook je overlevingsmechanismen, (on)bewuste denkpatronen, blokkades ,…

 

Energetisch

Ook op dit vlak kunnen er bewust of onbewust dingen spelen die je storen in je dagelijks leven

 

Meer uitleg over de vier domeinen

Een gezond lichaam is in balans als de vier verschillende domeinen in orde zijn: structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch. Een klacht wordt veroorzaakt door een probleem of een onevenwicht op alle vier de domeinen, afzonderlijk of tegelijk, ze staan niet los van elkaar. De domeinen kunnen mekaar beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.
Hoe meer je lichaam in balans is op de 4 domeinen, hoe dichter je komt bij je ware zelf en je eigen mogelijkheden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om het evenwicht in het lichaam weer terug te brengen. Via FKC gaan we werken op de verschillende domeinen.

Structureel (alles wat de vorm betreft). Als FKC-hulpverlener ben ik in de mogelijkheid om oa. op een zachte manier wervels, schedel, bekken, ledematen… weer in balans brengen. Ook herstellen we ‘injuries’. Dit zijn oude kwetsuren die nog steeds een stressreactie veroorzaken in je lichaam. Waar nodig is zal er steeds doorverwezen worden.

Biochemisch: alle stofjes waaruit je lichaam is opgebouwd en al de chemische omzettingen die hiermee gepaard gaan. Dit gaat van je vitaminen, mineralen, omega 3… tot je hormoonwerking en de vertering van je voeding. Op biochemisch vlak kan ik als FKC-hulpverlener testen wat het oorspronkelijke tekort is en dat corrigeren met supplementen. Door het oorspronkelijke tekort te zoeken, hoef je niet elk systeem waar biochemisch iets fout loopt te corrigeren. Hierdoor beperk je drastisch het aantal supplementen dat je dient te nemen. Je hoeft vaak ook maar kortstondig deze supplementen te nemen omdat we het lichaam zijn zelf-herstellend vermogen teruggeven. Een FKC-hulpverlener werkt enkel met degelijke supplementen die individueel voor jou getest worden.

Emotioneel: dat is ruimer dan het op het eerste zicht lijkt. Niet alleen je emoties, maar ook je overlevingsmechanismen, je alarmknoppen in je reptielenbrein, je beperkende overtuigingen, je relaties,… vallen onder dit domein. Stress of chronische stress is vaak een onderschatte oorzaak van verstoring op dit vlak. Op emotioneel vlak werkt een FKC-hulpverlener met bloesems en fundamentele emotionele transformatie-technieken (FETT). Met een FETT zoeken we waar een emotie vandaan komt en herprogrammeren dat of koppelen de invloed daarvan op je leven los. Het is van fundamenteel belang om niet alleen het probleem te benoemen, maar daarnaast het probleem ook op een wezenlijk niveau aan te pakken.

Energetisch: ook dit is een heel ruim domein. Een FKC-hulpverlener werkt op meerdere uiteenlopende oorzaken van je energietekort en je energielekken: van slecht werkende batterijen in je cellen en je slaapproblemen tot invloed van stralingen  of het ‘onbewust’ op de rem staan omdat je niet je juiste zielsweg gaat’.

Het is dus van cruciaal belang om als hulpverlener op al de verschillende domeinen problemen te kunnen opsporen en ze ook op een betrouwbare, meetbare manier te kunnen aanpakken. Naast uitpluizen wat het probleem is, kan een FKC-hulpverlener ook testen welke aanpak bij jou het beste werkt.
Toch zijn sommige domeinen waardevoller dan andere. De meeste klachten of symptomen manifesteren zich eerst als een energetisch of emotioneel ‘probleem’. Als jij het signaal van je lichaam niet snapt en niets aan dit probleem doet, kan er zich mettertijd ook een biochemisch of structureel probleem ontwikkelen. Dit maakt het energetische en emotionele domein dus zeer waardevol om op te werken.

Een FKC-hulpverlener kan op de vier domeinen werken. Op het emotionele en energetische domein werken we voornamelijk met een fundamentele transformatietechniek, die echt in de diepte wezenlijke verbeteringen en veranderingen teweeg brengt. Inzicht in de situatie kan een enorme meerwaarde zijn. Maar nog belangrijker is het aanpakken van de ontstane patronen, blokkades, …

 

Waarom fundamentele kinesiologische communicatie?

Enerzijds ga ik als FKC-hulpverlener op zoek naar de oorzaak van je klachten. Waarom heb jij deze klacht? Wat is de hoofdoorzaak, het oorspronkelijk probleem? Met deze aanpak wordt verhinderd dat je klacht terug komt of dat je lichaam een andere klacht gaat ontwikkelen als je symptoom onderdrukt wordt. Dit is echt van fundamenteel belang.

Anderzijds ga ik als FKC-hulpverlener ook kijken naar ‘je fundament’. Dat is, naar analogie met een huis, de stevige basis van je gezondheid.
Als je fundament scheef staat, heeft het weinig zin om te werken aan het verbeteren van de klachten van je huis. Met een slecht fundament is het normaal dat er veel in je huis niet goed gaat.
Met FKC kan ik dus jouw fundament krachtig op orde zetten, veel problemen aan ‘je huis’ worden aangepakt. Jouw fundament is de stevige basis voor je algemene gezondheid.

 

Voorbereiding sessie

Het is een meerwaarde als je je sessie voorbereidt.

Vooral een lijst met AL je huidige klachten en/of problemen is heel nuttig. Dat mag heel ruim gaan. Van ‘verstopte neus ’s morgens’, over ‘mijn perfectionisme’ tot ‘mijn uitputting’.
Een sessie start altijd met een gesprek. Het gesprek bevat waardevolle informatie om daarna mee aan de slag te gaan.

Breng eventueel ook al je supplementen en medicatie mee die je neemt. Minstens wat je elke dag gebruikt, maar ook wat je geregeld inneemt zoals bijvoorbeeld pijnstillers…

Nog meer uitleg over FKC via deze link (eventuele infofilm kan je hier ook bekijken) : https://kristienmechelmans.be

Ben je geboeid of getriggerd door dit verhaal? Vraag je je af of FKC iets voor jou en/of jouw klachten kan betekenen, maar zit je toch nog met vragen of bedenkingen. Neem gerust even vrijblijvend contact.